Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

Các chất vỡ dầu và Sức khoẻ của Bạn

Các chất vỡ dầu loang là các sản phẩm đánh vỡ mảng loang dầu thành những hạt nhỏ và tách rời chúng ra để chúng không nhập trở lại thành mảng dầu mới. Chất vỡ dầu loang không khử dầu ra khỏi nước nhưng chúng giúp cho thiên nhiên dễ phân giải dầu hơn. Dầu bị phân giải khó bám vào động vật, đá, và cây cỏ.

Các chất vỡ dầu loang được dùng như thế nào?

Các chất vỡ dầu loang được rải lên trên mảng dầu loang từ máy bay hay tàu biển. Chúng cũng có thể được đẩy xuống dưới mặt nước để đánh vỡ dầu trước khi dầu nổi lên trên.

Nguy cơ lên sức khoẻ của các chất vỡ dầu loang

Đa số người khi chạm phải một lượng nhỏ chất vỡ dầu loang sẽ không bị tổn hại gì.

Nếu bị phơi nhiễm chất vỡ dầu loang lâu dài da bạn có thể bị phát ban và khô da. Chất vỡ dầu loang cũng có thể làm cay mắt.

Nếu bạn hít phải chất vỡ dầu loang lâu dài hay nhiều lần, chúng có thể làm cay mũi, cuống họng hay phổi.

Nuốt phải chất vỡ dầu loang sẽ làm đau bụng, nôn mửa, và tiêu chảy.

Nếu bạn bị phơi nhiễm các chất vỡ dầu loang lâu dài hay nhiều lần, chúng cũng có thể tác hại nhiều cách trên hệ thần kinh trung ương; mất ngủ; làm hại máu, thận hay gan; và có vị kim loại trong miệng.

Tôi tránh nguy cơ của các chất vỡ dầu loang lên sức khoẻ của mình bằng cách nào?

Đa số người sẽ không bị phơi nhiễm các chất vỡ dầu loang nhiều đủ để bị ảnh hưởng.

Nếu bạn đang làm việc trên khu dầu đổ loang, mang găng chống nitrile hay găng PVC, áo toàn thân, giầy cao ống, và kính chuyên nghiệp chống hoá chất tung toé để tránh các chất vỡ dầu loang phạm vào da và mắt.

Nếu bạn hít phải chất vỡ dầu loang, dời ra nơi có không khí sạch hơn.

Nếu bạn dính phải các chất vỡ dầu loang vào da, rửa ngay bằng xà phòng và nước. Nếu các triệu chứng phát triển, nên tìm sự chăm sóc y tế.

Nếu bạn phạm phải chất vỡ dầu loang vào mắt, rửa mắt bằng dòng nước chảy 15 phút liền.

Nếu bạn nuốt phải chất vỡ dầu loang, đừng nên cố làm nôn mửa, vì như thế có thể làm cho chất vỡ dầu loang vào phổi và gây nên viêm phổi. Súc sạch miệng bằng nước và nên tìm sự chăm sóc y tế.

Contact Us:
Ready.gov - Prepare. Plan. Stay Informed.
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO

A-Z Index

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #